Basis geluid

basis-geluid

Duur: 10 weken, 2 avonden per week
Locatie: opleidingscentrum van QC-School & Education in Apeldoorn | Curaçao 22
Inhoud: theorie, materialenkennis, op- en afbouw in de praktijk, stage
Vooropleiding: niet vereist

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren geluidstechnici. In een periode van 10 dagen leren ze je alles om als beginnend geluidstechnicus aan de slag te kunnen. Je krijgt 2 avonden per week les, waarin de theorie en praktijk elkaar afwisselen. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is de stage waarbij je in de praktijk toepast wat je tijdens de opleiding hebt geleerd.

basis-geluid